Asset 8_2x.png

Manuskonsultasjon

Dersom du er interessert i å få vurdering av ditt arbeid, samarbeider vi med dyktige konsulenter.
De gir deg skriftlige tilbakemeldinger på ditt manus

og har taushetsplikt. 

Ta kontakt:   post@tekstforlag.no